Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • E-PUBLIKACJE / FLIPBOOK

    1000,00 

    Udostępniany zbiór wydawnictw elektronicznych. Możliwość pobierania i przeglądania konwertowanych na formę elektroniczną wszelakich dokumentów i materiałów informacyjnych.

  • MODUŁY PAKIETU EKONOMICZNEGO I OPIS OGÓLNY PLATFORMY GOV CMS

    0,00 

    ANALIZA POTRZEB / OPRACOWANIE DOKUMENTACJI / HARMONOGRAM Na etapie analizy potrzeb wspólnie z Zamawiającym ustalana jest szczegółowa specyfikacja projektu. Na podstawie wywiadu z Zamawiającym oraz planowanych zamierzeń gromadzone są informacje potrzebne do wykonania wstępnych koncepcji projektu. Zgodnie z ustalanymi w umowie terminami przedstawiane są propozycje wyglądu oraz rozplanowania projektu na podstawie przygotowanych wstępnie makiet projektów….