E-PUBLIKACJE / FLIPBOOK

1000,00 

Udostępniany zbiór wydawnictw elektronicznych. Możliwość pobierania i przeglądania konwertowanych na formę elektroniczną wszelakich dokumentów i materiałów informacyjnych.

Wróć do oferty

Możliwość publikacji poszczególnych wydawnictw w formie animowanej ulotki / gazetki. Redaktor wprowadza dokument w formacie PDF, z którego automatycznie generowana jest animacja umożliwiające przeglądanie / stronicowanie dokumentu. Pliki w formacie PDF są prezentowane w formie animowanej gazetki z efektem animowanego stronicowania. Animowana gazetka generuje się automatycznie. Podczas generowania tworzą się również miniaturki z poszczególnych stron tak, aby internauta miał możliwość przejścia bezpośrednio do konkretnej strony w gazetce. Wygenerowana animowana gazetka ma możliwość przybliżenia oraz oddalenia tekstu na stronie. Całość jest dostępna zarówno na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych. Istnieje możliwość opisywania poszczególnych dokumentów PDF za pomocą słów kluczowych, zdjęcia, opisu, streszczenia, spisu treści. Publikacje mogą zostać pogrupowane do samodzielnie tworzonych kategorii i podkategorii tematycznych (np. roczniki, tematyka).

Wróć do oferty