STRONY DLA JEDNOSTEK
ZDROWIA ZGODNE Z WCAG

Skrót 3:03 min. – „Strony dla jednostek ZDROWIA” – klip

Zaufali nam

+ oraz kilkanaście innych jednostek zdrowia

MODUŁY I USŁUGI WYBIERANE NAJCZĘŚCIEJ

 W PROJEKTACH DLA JEDNOSTEK ZDROWIA

ANALIZA POTRZEB / OPRACOWANIE DOKUMENTACJI / HARMONOGRAM

Obejmuje ustalenie potrzeb i opracowanie szczegółowej dokumentacji modułów PLATFORMY GOV CMS.

PROFESJONALNY PROJEKT GRAFICZNY / KLIKALNA MAKIETA

Opracowanie i realizacja projektu graficznego.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI TECHNLOGICZICZNYMI I PRAWNYMI

Zgodność z obowiązującymi standardami, technologią i prawem.

DOSTĘPNOŚĆ / WCAG 2.1 AA / CERTYFIKAT

Elementy i funkcje dla osób niepełnosprawnych. Certyfikat zgodności.

RODO / DEKLARACJE

Zarządzanie wzorami dokumentów i deklaracjami.

ADMINISTRACJA DOSTĘPEM / ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Zakładanie kont redakcyjnych, ustalanie zakresu dostępu i uprawnień.

PORTAL E-GOV CMS

Samodzielne tworzenie i administrowanie strukturą stron i podstron oraz wypełnianie ich treścią.

CENTRUM PRASOWE / RSS

Publikacja bieżących wiadomości kategoryzowanych samodzielnie w tworzone działy: aktualności, ogłoszenia, komunikaty itp.

GALERIE ZDJĘCIOWE

Tworzenie i kategoryzowanie galerii. Jednoczesne dodawanie wieluset zdjęć. Automatyczna optymalizacja grafik.

STRUKTURA PORADNI I PRZYCHODNI / BAZA PERSONELU I SPECJALISTÓW / BAZA USŁUG MEDYCZNYCH

Powiązane z sobą: baza informacji adresowych poradni i przychodni, pracujących specjalistów i personelu oraz wykonywanych i oferowanych usług w poszczególnych poradniach przez specjalistów. Informacje w bazach można przeglądać i prezentować na różne sposoby.

INFOBOX

Animacja generowana automatycznie z wybranych i ważnych informacji.

MODUŁ BANEROWY I KREATOR NAGŁÓWKA

Wprowadzanie na stronę elementów graficznych (banerów, ankiet, kodu HTML itp.). Ustalanie czasu i sposobu ich publikacji.

INFOBAR / NEWSBAR

Animowany pasek informacyjny działający w kilku trybach, akcentujący ważne informacje lub komunikaty.

FORMULARZE KONTAKTU

Mechanizm do tworzenia formularzy umożliwiających komunikowanie się internautom z redakcją, kierownictwem, wydziałami, służbami itp.

STATYSTYKI / ANALIZA RUCHU

Rozbudowany system monitorujący aktywność internautów. Graficznie i tabelarycznie prezentujący informacje o odwiedzinach strony.

WERJSE JĘZYKOWE / MODUŁ AUTOMATYCZNEGO TŁUMACZA

Automatycznie tłumaczy teksty na ponad 100 języków. Inteligentnie rozpoznaje nazwy własne, nazwiska, miejscowości, uczy się przez informacje od społeczności internetowej. Możliwość wstawiania wykluczeń tłumaczenia. Możliwość uruchomienia wersji językowych publikowanych przez redaktorów.

RESPONSYWNOŚĆ (RWD)

Strona dostępna dla wszystkich urządzeń.

WYMIANA DANYCH Z PORTALAMI SPOŁECZNOSCIOWYMI

Automatyczne przygotowanie treści na profile do portali społecznościowych.

POWIADOMIENIA PUSH / APLIKACJA PWA - ANDROID, iOS, WINDOWS.

Aplikacja na urządzenia mobilne i desktop z możliwością komunikacji z internautami.

NEWSLETTER / SUBSKRYBCJA

Zamawianie usługi wysyłki profilowanych informacji na skrzynkę pocztową.

ELEKTRONICZNE FORULARZE I DOKUMENTY / ZBIERANIE I ANALIZOWANIE DANYCH

Łatwe tworzenie elektronicznych i zaawansowanych formularzy i dokumentów. Graficzna i statystyczna analiza zbieranych danych. Samodzielne umieszczanie i drukowanie danych na oryginalnych wzorach / szablonach. Analiza danych.

WERSJA ŻAŁOBNA

Włącza stronę trybie szarości. Wszystkie grafiki oraz style prezentowane są w zmodyfikowanej wersji. Moduł w zadanym czasie automatyczne włącza się i wyłącza.

SMSINFO / PAKIET SMS

Moduł wysyłający komunikaty, ostrzeżenia, zapowiedzi ważnych wydarzeń przy pomocy SMS. Tworzenie własnych szablonów komunikatów. Wysyłanie informacji do wybranych grup odbiorców.

MODUŁ STYLE WŁASNE

Style własne pozwala administratorowi na samodzielne wprowadzanie zmian wyglądu portalu za pomocą arkuszy stylów.

WERSJA OKAZJONALNE

Za pomocą modułu można włączyć zmieniony wygląd strony internetowej na okazjonalny.

KREATOR UKŁADU

Moduł umożliwia samodzielną zmianę rozmieszczenia elementów w poszczególnych widokach portalu oraz ich konfigurację.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

Strona internetowa spełniająca wymogi Biuletyn informacji Publicznej (BIP).

WYKONANIE KOPII ARCHIWALNEJ STRONY

Wykonanie kopii aktualnej strony w formie statycznego archiwum (.html).

SZKOLENIE REDAKCYJNE

Przeprowadzenie szkolenia dla wybranej grupy redakcyjnej oraz administratorów z zasad zarządzania i publikacji informacji.

SZKOLENIE WCAG

Przeprowadzenie szkolenia dla wybranej grupy redakcyjnej oraz administratorów z zasad redakcji zgodnie z wytycznymi WCAG.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przekazanie instrukcji opisującej poszczególne funkcje w modułach.

GWARANCJA

Gwarancja w ustalonym okresie na wykonane usługi.

POMOC / OBSŁUGA TECHNICZNA

Realizacja zgłoszeń i i usterek.

WSPARCIE REDAKCYJNE

Możliwość konsultacji i pomocy redakcyjnej (email /telefon / pulpit).

HOSTING WWW I POCZTA EMAIL

Uruchomienie i nadzór na serwerem internetowym bez limitów sesji.

INSTALACJA PROJEKTU NA SERWERZE ZAMAWIAJĄCEGO.

Zainstalowanie i konfiguracja projektu na wskazanym serwerze.

SAMODZILENY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

 WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC – przykład realizacji

Projekty graficzne realizujemy z wykorzystaniem

makiet wzorcowych lub opracowujemy od podstaw.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wersją DEMO.

Testuj i porównuj zanim zdecydujesz.