MODUŁY PAKIETU EKONOMICZNEGO I OPIS OGÓLNY PLATFORMY GOV CMS

0,00 

Wróć do oferty

ANALIZA POTRZEB / OPRACOWANIE DOKUMENTACJI / HARMONOGRAM
Na etapie analizy potrzeb wspólnie z Zamawiającym ustalana jest szczegółowa specyfikacja projektu. Na podstawie wywiadu z Zamawiającym oraz planowanych zamierzeń gromadzone są informacje potrzebne do wykonania wstępnych koncepcji projektu. Zgodnie z ustalanymi w umowie terminami przedstawiane są propozycje wyglądu oraz rozplanowania projektu na podstawie przygotowanych wstępnie makiet projektów. Na ich bazie opracowywana zostanie ostateczna wersja projektu akceptowana przez Zamawiającego.

PROFESJONALNY PROJEKT GRAFICZNY / KLIKALNA MAKIETA
Projekt graficzny i rozplanowanie elementów strony jest przygotowywany według wskazówek i materiałów, dostarczonych przez Zamawiającego, jest uzgadniany z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy w oparciu o minimum 2 spotkania warsztatowe online przy współudziale zespołu Wykonawcy i Zamawiającego, w celu wypracowania w pierwszej kolejności funkcjonalnych makiet oraz ostatecznego projektu graficznego. Efektem analizy jest klikalna makieta udostępniona pod roboczym adresem Zamawiającemu, która podlega weryfikacji i ostatecznej akceptacji protokołem. Strona powinna być zaprojektowana w sposób nowoczesny, atrakcyjny graficznie, przejrzysty i łatwy do obsługi przez użytkowników. Projekt strony jest projektowany, aby treści mogły dostosowywać się do różnej wielkości wyświetlaczy (desktop, tablet smartfon).

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU

System umożliwia wprowadzenie i przepływ informacji od źródła jej powstawania, którymi są redaktorzy, poprzez etapy moderowania do jej zatwierdzania i publikacji w Internecie. System pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie, dzielenie się i publikowanie informacji, które mogą być zapisywane na różnych etapach publikacji (robocza, publikowana, archiwalna, do publikacji, do usunięcia, odrzucona, promowana).
System udostępnia panel administracyjny. Panel administracyjny i jego pełna funkcjonalność, jest dostępna po zalogowaniu poprzez przeglądarkę internetową.
Praca użytkowników wewnętrznych systemu jest intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy webmastera.

System umożliwia dodawanie treści z centralnego i chronionego punktu (jeden panel zarządzania treściami).

System umożliwia bezpieczną dla systemu dostępność do portalu dla użytkowników zewnętrznych.

System umożliwia obsługę wielu przeglądarek internetowych (IE, Opera, Mozilla FireFox oraz inne standardowe przeglądarki).

System umożliwia niezawodny, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do zasobów i narzędzi portalu.

System jest zbudowany w oparciu o relacyjną bazę danych w której będą przechowywane informacje zawarte w portalu.

System jest zaprojektowany i wdrożony tak by zapewnić jego dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, MSN-Bing.

System działa w oparciu o dowolny serwer WWW i serwer bazodanowy,

System działa na przeglądarkach minimum: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
System wymusza zmianę hasła przy pierwszym logowaniu się redaktora.

System umożliwia generowanie nowego hasła dla w przypadku jego utracenia i wysyłanie go na adres emailowy z profilu redaktora.

System umożliwia publikację komunikatów redakcyjnych w oknie logowania.
System wymusza podwójne potwierdzenia operacji wrażliwych (usuwanie, przenoszenie pomiędzy działami treści).

System umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkownikom (bez ograniczeń w tym licencyjnych) systemu w pełnym udostępnionym im zakresie.

System oraz moduły funkcjonalne jest tak skonstruowany, aby aktualizacja i rozbudowa treści możliwa była przez redakcyjny personel nietechniczny zgodnie z zatwierdzonym projektem graficznym.
Każdy dokument tworzony w systemie może zostać w dowolnej chwili zapisany jako szkic. Szkic jest zapamiętywany w systemie, i nie jest kierowany do publikacji – w każdym momencie istnieje możliwość powrotu do niego i po uzyskaniu satysfakcjonującej postaci opublikować.

System posiada funkcję podglądu szkiców /utworzonych elementów/ wprowadzonych materiałów w celu ich weryfikacji przed ich udostępnieniem.

System zapewnia wersjonowanie stron oraz dokumentów w nim umieszczonych do jednej wstecz przed zapisem oraz przechowywanie ich historii zmian.

System posiada mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m. in. zasilać system raportowania.

W Systemie CMS musi być możliwość obejrzenia historii operacji na wybranej stronie, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu publikacyjnego.

System posiada funkcję ostrzegania / informowania i konieczności uzupełniania tekstów alternatywnych.

System posiada możliwość określania czasu publikacji treści (treść będzie dostępna w Internecie wyłącznie w określonym przez użytkownika wewnętrznego przedziale czasowym).

W panelu administracyjnym powinna być dostępna informacja o ostatnio dodanych i/lub zmodyfikowanych treściach (aktualności, strony, galerie, itp.).

System umożliwia rejestrowanie statystyk odsłon stron, oraz wpisywanych wyrazów w wyszukiwarce itp. System posiada wbudowany system statystyk użytkowników (rejestrowanie czasu przebywania na witrynie, najczęściej oglądane artykuły itp.).
Każda treść powinna mieć możliwość wydruku, wysłania i zapisania w formacie PDF prezentowanych treści. System umożliwia drukowanie treści strony w wersji przygotowanej do tego celu oraz generowania dokumentów/stron w wersji „do druku”. Wersja „do druku” zawiera jedynie główną część informacji wyświetlanych na stronie tj. bez nagłówka, stopki lub innych elementów nawigacyjnych wraz z umieszczeniem adresu strony, z której dokonywany jest wydruk oraz datę wygenerowania wersji do druku.

System generuje treści zgodnie z zasadą przyjazności linków (SEO links). Do każdej treści jest unikatowy adresu URL. System umożliwia tworzenie tzw. tagów oraz słów kluczowych które wspomagają wyszukiwanie.

System umożliwia włączenie bezpiecznego połączenie https do panelu zarządzania portalem z możliwością wykupienia certyfikatu.
System zapewnia bezpieczeństwo i jest odporny na:
Parameter Tampering,
SQLInjection,
HTML Injection,
Command Injection,
XSS – Cross-Site-Scripting,
CSRF – Cross Site Request Forgeries,
CRLF Injection
GoogleHacking,
Path Traversal, Directory Traversal
Forceful Browning

System powinien zawierać zabezpieczenia antyspamowe zabezpieczające adresy email, formularze oraz pola logowania.

System wykonany został w standardzie UTF-8 kodowania wszystkich danych.

Zarządzanie modułami funkcjonalnymi jest w całości w języku polskim.

Dodawanie wszelkiego rodzaju plików: załączników, zdjęć, filmów, itp. Odbywa się za pomocą panelu redakcyjnego. Nie wymaga dodatkowego logowania za pomocą innych protokołów na serwer.

 • System rozpoznaje formaty publikowanych dokumentów do pobrania i automatyczne prezentuje graficznie (ikona) z godnie z projektem typ dokumentu (doc, pdf, ftf, itp.) oraz jego wielkość w KB przed pobraniem. Umożliwia zmianę nazwy hiperłączy prowadzących do pobrania załącznika.
  System umożliwia osadzanie w rozplanowaniu strony treści z innych portali (wiadomości, stan powietrze, dane pogodowe, transmisje video, systemy kolejkowe, itp.).
  System umożliwia dodawanie do treśći plików, galerii zdjęć, pojedynczych zdjęć, map, filmów, formularzy (kontaktowego, głosowania, ankiet), ramek oraz kodów zewnętrznych (np. z platformy Youtube).
  System umożliwia powiązanie stron z wybranymi aktualnościami w podziale na kategorie.
  W przypadku podania błędnego adresu dla projektu system prezentuje przygotowaną stronę 404, która po 2 sekundach przekieruje internautę na stronę główna systemu.
  System umożliwia zarządzanie treścią całego serwisu internetowego bez konieczności znajomości języków programowania. Do obsługi wystarcza podstawowa znajomość programów do edycji tekstu, obróbki grafiki.
  EDYTOR
  W wybranych formularzach publikacja i redakcja treści odbywa się za pomocą edytora stron typu Rich Text Format z funkcją WYSIWYG w zakresie funkcji: tekst (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, zmiana wielkości), zmiana kroju czcionki, obsługa stylów, wytnij, kopiuj, wklej, wklej z edytora (oczyszczając tekst ze zbędnych znaczników), szukaj, wcięcia (zwiększ oraz zmniejsz), cofnij, wykonaj ponownie, dodaj link, usuń link, wstaw kotwice, wstaw ankietę, wstaw grafikę, wstaw galerię między bloki tekstu w kilku wariantach rozplanowania, malarz formatów, widok kodu HTML’a, wstaw datę, wstaw godzinę, podgląd, kolor tekstu, kolor tła tekstu, wstaw i edytuj tabelę, wstaw linię pozioma, indeks górny i dolny, wstaw znak specjalny, wstaw media, wyrównanie tekstu (do lewej, do prawej, do środka, justowanie), znajdź i zamień, edytuj na całym ekranie, wstawienie warstw, wstawienie niełamliwej spacji, usuń formatowanie, wstaw emotikony menu kontekstowe.
  Edytor udostępnia listę zaproponowanych stylów możliwych do użycia i formatujących elementy treści w minimalnym zakresie:
  lista numerowana kwadrat,
  lista numerowana checkmark,
  lista numerowana alfabet – małe litery,
  lista numerowana alfabet – duże litery,
  lista numerowana alfabet rzymski – małe litery,
  lista numerowana alfabet rzymski – duże litery,
  cytat,
  bardzo ważne informacje,
  uwaga informacje,
  istotne informacje,
  adres www.
  Redaktor edytujący powinien mieć blokowany dostęp jedynie do katalogu w którym umieszczać będzie elementy powiązane ze treścią. Każda strona / aktualność, obiekt posiada swój niezależny folder a w nim tylko materiały, które są z nią powiązane.
  Edytor posiada narzędzie do zarządzania elementami graficznymi w katalogu dla każdej strony, umożliwiające dodawanie, usuwanie, edytowanie (zmiana wielkości, kadrowanie, obrót) grafik dla strony internetowej.
  Edytor ma możliwość wklejania kodów z portalów społecznościowych .
  Redaktor może skopiowany kod osadzania z portalu społecznościowego wkleić bezpośrednio do okna edycji, bez konieczności przełączania w widok kodu HTML. Wklejony kod powinien po zapisie zamienia się w zawartość strony pobranej z serwisu zewnętrznego (YouTube, GoogleMaps, StretView). Redaktor po zapisie może edytować wielkość osadzonego okna z treścią.
  W wybranych polach opisowych powyższy edytor może być wykorzystywany w formie uproszczonej, w zależności od zaplanowanych funkcji poszczególnych pól edycyjnych formularzy.

Dokumenty do pobrania / Załączniki
Treści publikowane przez redaktorów mogą zawierać dokumenty do pobrania (załączniki). Możliwość dodawania do treści dokumentów do pobrania metodą przeciągnij i upuść wielu załączników jednocześnie. Wskazane dokumenty do pobrania powinny się automatycznie kopiować na serwer. Redaktor ma możliwość zarządzania dołączonymi dokumentami: kolejność wyświetlania, ich opisy, nazwy. Możliwość umieszczenia informacji o dacie i osobie która wytworzenia dokument / załącznik. Opisy dokumentów do pobrania, będące aktywnymi linkami do plików, prezentowane są w zaplanowanych miejscach strony. Podczas ich prezentacji automatycznie rozpoznawane są formaty dokumentów (doc, pdf, xls, i inne) charakteryzowane ikoną oraz prezentowana jest wielkość załącznika (KB) przy linku pliku do pobrania. Redaktor ma możliwość umieszczania wstawionych załączników także pomiędzy treściami za pomocą osadzania kodu. Osadzony kod umożliwia estetyczną prezentacją nazwy będącej linkiem do dokumentu, ikony prezentującej format dokumentu i wielkości pliku. Załączniki posiadają licznik pobrań.

Galerie zdjęciowe
Możliwość dołączania do publikowanych treści (aktualności, strony, itp.) jednej lub kilku galerii z listy utworzonych. Redaktor powinien móc dołączać jedynie galerie stworzone przez siebie. Redaktor z uprawnieniami moderatora może także dołączać do strony galerie stworzone przez innych redaktorów.
Wprowadzane treści przez redaktorów mogą być automatycznie podpisywane (nazwisko, funkcja, wydział, inne). Informacje pobierane są z ich profilu redakcyjnego.
Elementy systemu (strony, aktualności, itp.) wzbogacane są dodatkowymi galeriami zdjęć (poza grafikami w treści),
Elementy systemu (strony, aktualności, itp.) wzbogacane są dokumentami do pobrania – po wstawieniu dokumentu do pobrania rozpoznawany jest jego format (doc, xls, pdf, itp.) i automatycznie przed nazwą załącznika dodawana jest odpowiednia ikonka oraz wielkość pliku w kilobajtach.
Wszystkie pliki umieszczane w Systemie jako załączniki są umieszczane z poziomu panelu zarządzania Systemu. Dla konkretnej treści (aktualność, strona, galeria, obiekt, itp.) tworzony jest indywidualny katalog tworzące go treści (np. grafiki, załączniki).
W panelu zarządzania, w zakładce Konfiguracja Portalu, istnieje możliwość wskazania dozwolonych formatów plików dla publikowanych załączników.
Liczba elementów w modułach (stron, aktualności, itp) może być dowolna bez ograniczenia ilości, bez ograniczenia liczby poziomów, zgodnie z projektem graficznym.

Istnieje możliwość podglądu widoku elementów (strony, aktualności) systemu przed ich publikacją. Podgląd jest identyczny w stu procentach jak informacja po opublikowaniu.

System może być prowadzony w kilku zamówionych wersjach językowych,

System umożliwia opisywanie elementów systemu (strony, aktualności) za pomocą słów kluczowych i znaczników metadata. Ułatwiają one odbiorcom dotarcie do informacji.

System posiada kontrolę czasu publikacji elementów systemu (strony, aktualności).

System automatycznie generuje mapę witryny (sitemap).

Wyszukiwarki
System posiada wyszukiwarkę ogólną wszystkich wprowadzonych danych oraz wyszukiwarki tematyczne w wybranych modułach.
Wyszukiwarka powinna przeszukuje cały tekst w systemie danych. Administrator portalu posiada możliwość dostępu do historii zapytań wyszukiwarki. Historia zapytań jest podzielona na dwie kategorie, pierwsza to pytania, na które internauta uzyskał odpowiedź druga to pytania, na które internauta nie uzyskał odpowiedzi. Gdy internauta nie uzyska odpowiedzi na poszukiwaną frazę administrator uzyskuje informację o nietrafionym zapytaniu, wraz ze statystyką (liczbą wyświetleń) tego zapytania. Informację taką administrator ma możliwość uzupełnienia o komentarz i podpowiedź przy kolejnym jej wyszukaniu. Komentarze i podpowiedzi pokażą się po ponownym wpisaniu tej samej frazy przez Internautę.

System posiada możliwość udostępniania panelu zarządzania upoważnionym redaktorom i administratorom oraz przydzielania im uprawnień (do modułów oraz do wykonywanych operacji). System zarządzania redaktorami jest opisany szczegółowo w dziale administracja.

System posiada możliwość korzystania z narzędzi kontroli publikacji – możliwość publikacji treści on-line przez redaktorów lub weryfikacja treści przed publikacją.

Poszczególne moduły systemu posiadają automatyczny rejestr zmian i historii działań redaktorów.

System posiada mechanizmy przeglądania statystyk i analiz statystycznych.
System posiada rejestr fraz, gdzie zapisywane są wszystkie wyszukiwania wyszukiwarki z podziałem na znalezione i nie znalezione oraz informacją o ilości wyszukań. Do każdej szukanej frazy administrator może przypisać komentarz lub wskazówki, które pokazują się internacie przy wyświetlaniu wyników.

System oferuje dostęp do instrukcji pomocy dla zalogowanych użytkowników.
System oferuje możliwość zgłaszania uwag do pomocy serwisowej z panelu redakcyjnego.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI TECHNLOGICZICZNYMI I PRAWNYMI
Spełnia on wszystkie wymagane standardy technologiczne i prawne (WCAG, W3C, RDW, CSS, itp.) Treści portalu muszą być zgodne ze standardami tworzenia stron internetowych W3C. Muszą one pomyślnie przejść weryfikację przez walidatory znajdujące się na stronach http://validator.w3.org (weryfikacja XHTML) oraz http://jigsaw.w3.org/css-validator (weryfikacja CSS).

DOSTĘPNOŚĆ / WCAG 2.1 AA / CERTYFIKAT
Oprogramowanie w części publicznej uwzględnia możliwości i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym postanowienia WCAG 2.0 (z uwzględnieniem poziomu AA) tj. wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 4/102 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz. 526) oraz poprzez spełnienie wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG 2.1). Ponadto rozwiązania udostępniane w części publicznej muszą zapewniać dostępność na poziomie AA.
Zastosowany w systemie edytor do redakcji treści powinien posiadać funkcje umożliwiające prawidłowe przygotowanie treści zgodnie z wymogami WCAG. Powinien posiadać gotowe funkcje umożliwiające wstawianie znaczników H3, H4, H5, H6 bez wglądu w kod HTML. Wstawianie grafik powinno umożliwiać uzupełnianie wszystkich wymaganych pól i opcji. Redaktor jest przy wstawianiu grafik ostrzegany ewentualnym pominięciu i konieczności uzupełniania treści alternatywnych. System z poziomu panelu zarządzania przed publikacją treści umożliwia sprawdzenie redaktorowi zgodności technicznej ze standardem WCAG.

Moduł zapewnia zwiększenie dostępności portalu dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z WCAG 2.1 poziom AA.
Funkcjonalności m. in:
projekt i kolorystyka portalu w wersji podstawowej powinna spełniać wymogi kontrast na poziomie min. 4,5:1 bez konieczności włączania dodatkowej wersji kontrastowej,
możliwość powiększenia strony z zachowaniem jej czytelności do minimum 200%,
panel administratora pozwalający na tworzenie i redagowanie treści zgodnie z WCAG 2.1 poziom AA.
Panel administracyjny powinien informować o niezgodnościach technicznych (np. opisy alternatywne) podczas pracy redakcyjnej.
Panel powinien umożliwiać przed publikacją treści sprawdzenie poprawności technicznej i zgodności z wymogami WCAG redagowanej treści.

Wykonawca przeprowadzi niezależny audyt końcowy i przedstawi raport potwierdzający spełnienie godność ze standardem WCAG. Wykonana strona będzie posiadała certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem WCAG. Dostępność portalu na poziomie WCAG 2.1 poziom AA będzie mogła być sprawdzana za pomocą linku w stopce strony internetowej walidatorem http://wave.webaim.org.

RODO / DEKLARACJE WCAG
Redaktor posiada dostęp do modułu umożliwiającego zarządzanie treściami:
deklaracją dostępności,
informacje o dostępności,
polityką prywatności,
treścią zgody „ciasteczek”,
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenia o akceptacji regulaminu,
informacji o dostępności i kontraście,
informacji o załącznikach,
System posiada opublikowane przykłady w/w dokumentów i deklaracji.

KONFIGURACJA SYSTEMU
System umożliwia samodzielne konfigurowanie metadanych globalnie dla strony internetowej oraz dla jej poszczególnych części / modułów (aktualności, galerie, strony, formularze, itp.) w zakresie: znacznik title, opis, słowa kluczowe, stopka.
System umożliwia samodzielną zmianę kluczowych elementów użytych w projekcie:
Zmianę nazwy projektu używanej w przeglądarce, wysyłanych emailach, itp.
System umożliwia administratorowi decydowanie jakie rodzaje plików (formaty) mogą być załączane przez redaktorów do treści.
Treści odnośników pod zajawkami linkującymi do pełnej treści np. „Zobacz całość”
treści przycisku szukaj (np. szukaj, zajdź, itp.).
System umożliwia konfiguracje sposobu wyświetlania formatu dat i dni tygodnia w publikowanych treściach.
System umożliwia samodzielną zmianę zaprojektowanej kolorystyki użytych kolorów.
System umożliwia samodzielną zmianę zaprojektowanego kroju użytych czcionek (np. czcionka domyślna, treść, tytuły, nazewnictwo bloków i belek informacyjnych.
System umożliwia konfigurację wielkości oraz maksymalnych wielkości dla dodawanych grafik : miniatur, zajawek, plakatów, grafik treści, infoboksa. Możliwość ustalenia zachowanie się sposobu zmiany grafik: skalowanie, kadrowanie.
System umożliwia samodzielną zmianę zaprojektowanych domyślnych grafik w przypadku ich braku w treści dla: miniatur, zajawek, plakatów, grafik treści, infoboksa.
System umożliwia samodzielną zmianę ikony projektu favicony.
System umożliwia samodzielną zmianę zaprojektowanej treści strony błędu 404..
System umożliwia skonfigurowanie bezpiecznej puli adresów IP z który mogą logować się do panelu administracji redaktorzy.
System umożliwia konfigurację wymuszania czasu zmiany haseł redakcyjnych oraz ustalanie wymaganej siły i długości haseł.
System umożliwia konfigurację serwera pocztowego wykorzystywanego do obsługi wysyłanych informacji:
Domena, z której będą wysyłane wiadomości,
Adres e-mail jaki odbiorcy zobaczą,
Nazwa użytkownika, jaką odbiorcy zobaczą w polu „Nadawca” ,
Serwer SMTP, Serwer SMTP użytkownik,
Serwer SMTP hasło,
Serwer SMTP port,
Protokół bezpieczeństwa

Konfiguracja umożliwia samodzielną zmianę szablonu wysyłanych wiadomości przez system. Zmianę nagłówka graficznego oraz zmianę i kompozycję szablonu domyślnych treści za pomocą udostępnionego edytora.

System umożliwia samodzielną zmianę ilości prezentowanych na stronie głównej aktualności prezentowanych w kilku konfigurowalnych wariantach (rozszerzonym, podstawowym, skróconym). Umożliwia samodzielną zmianę liczby kolumn wyświetlanych aktualności, sposobu sortowania (malejąco / rosnąco), kierunku sortowania.

System umożliwia konfigurację domyślnej lokalizacji mapy oraz skali powiększenia prezentowanej widokach poszczególnych modułów (formularze, lokalizacja wydarzeń w kalendarzu, itp.)

System posiada funkcję „ Kosz” z możliwością przywrócenia usuniętych elementów i historii wykonywanych operacji. Upoważniony redaktor może przywrócić z kosza usunięte treści. Kosz prezentuje usunięte treści z informacją z jakiego modułu została usunięta, nazwę treści, datę usunięcia, użytkownika który usunął treść. System oferuje możliwość podglądu treści i jej przywrócenia. System oferuje wyszukiwarkę umożliwiająca odnalezienie treści w koszu po parametrach wyszukiwania” moduł, nazwa treści, okres usunięcia (daty i godziny), użytkownik. Po przywróceniu treść znajduje się w panelu w odpowiednim module z opcją umożliwiającą weryfikację i ponowne jej opublikowanie.

 

ADMINISTRACJA DOSTĘPEM / ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
System zakłada jeden panel administracyjny, który umożliwia tworzenie bez ograniczenia ilości kont służących do logowania i dostępu do panelu administracyjnego przez redaktorów i zarządzania informacją we wszystkich wymienionych modułach funkcjonalnych.

Upoważniony Administrator może w module Administracja stworzyć nowy profil dla redaktora nadając mu uprawnienia do poszczególnych modułów funkcjonalnych oraz określić czas dostępu i zakres czynności.
Administrator posiada dostęp do raportu o aktywności użytkownika: logowania, przynależność do grup redakcyjnych, ilość opublikowanych informacji w poszczególnych modułach.

Moduł umożliwia kontrolowanie i zatwierdzanie treści wprowadzanej przez redaktorów. Uprawnienia są granularne – umożliwiają nadanie danemu redaktorowi uprawnień tylko do określonej kategorii informacji w module (np. grup stron lub jednej konkretnej strony)

Uprawnienia redaktora są określane w formie:
redaktor – ( kto? – np. Jan Kowalski),
zasób – (do czego? – np. strona, grupa stron, moduł),
prawa – w jakim zakresie? – np. tworzenie, przeglądanie, edycja, publikacja.
rodzaj edytora (pełny, ograniczony, brak),

Moduł umożliwia stworzenie profili dla przykładowych poniższych rodzajów redaktora np.:
Redaktor edytujący – osoba zweryfikowane posiadająca konto redakcyjne w serwisie / wprowadza treści do portalu,
Redaktor Moderujący – posiada uprawnienia redaktora oraz możliwość publikacji treści i ich prezentację w portalu (zatwierdza/odrzuca/moderuje treści),
Redaktor Administrujący – zarządza strukturami serwisu, zarządza opcjami Super Administrator – zarządza uprawnieniami redaktorów i modułami w całym portalu, globalnymi konfiguracjami portalu.
Wszyscy inni użytkownicy portalu, którzy korzystają z treści portalu nazywanymi są Internautami. Nie posiadają oni kont redakcyjnych.

Poszczególne uprawnienia można łączyć dla wybranego redaktora. Uprawnienia redaktora mogą być różne dla poszczególnych modułów. Istnieje możliwość tworzenie grup z uprawnieniami i przypisywania redaktorów do grup, z których przejmują uprawniania. Ułatwia to zarządzanie uprawnieniami przy dużej liczbie redaktorów.

Redaktor może edytować treści systemu, które są niedostępne dla Internautów. Treści mogą być następnie zgłaszane do publikacji lub publikowane, w zależności od nadanych redaktorowi uprawnień.

Redaktor może zgłosić treść do publikacji w każdym poziomie struktury modułu do którego ma uprawnienia redakcyjne.

Wraz z dostępem do edycji treści (np. strony) redaktor uzyskuje automatycznie dostęp do katalogu w którym zapisywane mogą być elementy z treści (np. grafiki) z możliwością zarządzania (dodawanie, usuwanie, edycja) nimi.

Dodawanie / edycja profilu użytkownika. Funkcjonalności:
Dodawanie / edycja redaktorów (Pola formularza):
ustalanie identyfikatora do logowania,
pole hasła,
Potwierdzenie hasła,
imię i nazwisko redaktora,
instytucja / wydział,
funkcja,
e-mail,
telefon,
zdjęcie,
Wymagany zakres nadawanych uprawnień.
Czas blokady po nieudanych logowaniach,
Czas wygaśnięcie hasła,
Czy redaktor ma możliwość zmiany samodzielnie hasła,
Dozwolone adresy IP, z których może logować się redaktor,
Monitoring aktywności użytkowników portalu – historia logowań (data i godzina, status logowania, adres IP) logowanie.

Edycja nadanego hasła przez użytkownika. Funkcjonalności:
dotychczasowe hasło,
nowe hasło,
powtórzenie nowego hasło.

Zarządzanie uprawnieniami. Funkcjonalności:
Dostęp do listy redaktorów,
Lista bieżących uprawnień z możliwością modyfikacji,
Lista modułów i elementów do wyboru,
Ustalanie uprawnień.
Zarządzanie grupami uprawnień,
Zarządzanie Funkcjami,
Zarządzanie Jednostkami / Wydziałami
Zarządzanie komunikatami dla redaktorów w oknie logowania,
Komunikat w emailu przypominającym hasło redaktora.

System nie powinien posiadać ograniczenia co do ilości kont redakcyjnych i administracyjnych oraz ograniczenia co do jednorazowej pracy wielu redaktorów.

PORTAL E-GOV CMS
Portal umożliwia samodzielne tworzenie i administrowanie strukturą stron i podstron modułu oraz wypełnianie ich treścią w wymaganych (określonych w zamówieniu) wersjach językowych. Portal CMS umożliwia tworzenie drzewiastej struktury serwisu z dowolną ilością zagłębień (projektowanie nawigacji portalu – menu). Możliwość przenoszenia stron i podstron w strukturze, w tym także całych działów struktury, metodą „drag and drop”.

Wymagane funkcjonalności Portalu:
dodawanie stron,
usuwanie stron,
zmiana kolejności stron pojedynczo na tym samym poziome struktury,
zmiana kolejności stron blokowo pomiędzy poziomami struktury.

Generator struktury drzewa menu:
Dodawanie stron i podstron,
Usuwanie stron i podstron,
Edycja stron i podstron,
Ukrywanie stron w menu,
Ukrywanie stron w portalu,
Przenoszenie stron i ich grup pomiędzy punktami i strukturą menu metodą przeciągnij i upuść,
Wyszukiwarka wewnętrzna.

Istnieje możliwość zmiany nazw menu i innych materiałów bez naruszania spójności witryny.

Lista podsumowującą wszystkie elementy czekające na moderowanie jest segregowana według daty (najstarsze na górze listy),

Wymagane pola formularza i funkcje publikacji stron:
Tytuł – nazwa strony w menu,
Data publikacji – od – pokazuje stronę internautom danej daty, godziny i minuty. Wybór za pomocą kalendarza,
Data publikacji – do – ukrywa stronę internautom danej daty, godziny i minuty. Wybór za pomocą kalendarza,
Streszczenie strony – pole tekstowe, automatycznie generujące tekstu wprowadzający dotyczącego zawartości strony. Skrót publikowany jest w zaplanowanych miejscach projektu graficznego. Tekst generowany automatycznie z treści strony może być korygowany przez redaktora edytującego stronę.
Zdjęcie charakterystyczne dla danej strony – możliwość wskazania grafiki charakterystycznej dla tworzonej strony, która dostosowuje się automatycznie do zaprojektowanej wielkości i jest wykorzystywana w zaplanowanych miejscach portalu (np. pełnej treści strony, miniaturka). System generuje automatycznie wszystkie potrzebne rozmiary grafiki z możliwością jej korekty w każdym z wygenerowanych rozmiarów.
Opis zdjęcia – pole tekstowe umożliwiające opisanie wprowadzonego zdjęcia. Opis prezentowany jest pod grafiką lub w polu „ALT” zgodnie z projektem graficznym.
Możliwość dodawania do strony dokumentów do pobrania metodą przeciągnij i upuść wiele załączników jednocześnie. Opisano w dziale Informacje Ogólne.
Możliwość dodawania do strony jednej lub wielu galerii zdjęciowych. Opisano w dziale Informacje Ogólne.
Możliwość dołączania do strony najnowszych aktualności z wybranych kategorii publikowanych w module Centrum Prasowe.
Możliwość automatycznego wstawiania strony do zawartości InfoBoksa na pierwszą stronę,
Możliwość pokazywania / ukrywania strony w menu,
Możliwość pokazywania / ukrywania strony w portalu dla wyszukiwarki,
Możliwość oznaczenia strony jako szczególnie polecanej,
Możliwość ukrywania streszczenia strony i grafiki zajawkowej,
Słowa opisywania za pomocą słów kluczowych – używane w wyszukiwaniu oraz META TAG,
Wartość dla znacznika title – pobierana automatycznie z treści strony lub korygowana przez redaktora,
Opis strony – używany w META TAG,
Link bezpośredni – linkowanie bezpośrednie z menu strony do stron zewnętrznych i wewnętrznych portalu,
Możliwość dodania indywidualnej stopki do każdej strony,
Możliwość wprowadzania wewnętrznych komentarzy i uwag dostępnych dla redaktora edytującego,
Funkcja powiadamiania administratora o ostatecznym ukończeniu redakcji przez redaktora bez uprawnień do publikacji,
Okno edycyjne strony z edytorem tekstowym – zawierać powinno pole tekstowe z edytorem. Funkcje edytora opisane w dziale Informacje ogólne.

Możliwość konfigurowania zakresu dostępnych funkcji edytora przy nadawaniu uprawnień (ograniczenie możliwości formatowania) przez administratora dla:
redaktora,
redaktora z moderacją,
administratora,

Strona posiada funkcje zapisywania, publikacji, odrzucania zmian – przez redaktorów i administratora w zależności od uprawnień, jakie im nadano:
zapisywania wprowadzonych treści,
podglądu zapisanych treści przez redaktora przed publikacją – identyczny z widzianym przez internautę po opublikowaniu strony.
publikacja strony,
usuwanie strony,
wycofanie z publikacji,
odrzucenie strony z możliwością podania przyczyny w uwagach wewnętrznych do strony.

W przypadku braku uprawnień do publikacji redaktor ma dostępne przyciski umożliwiające przekazanie strony do publikacji, przekazanie wycofania z publikacji lub usunięcia.

Strony mają możliwość publikowania w nich treści zewnętrznych z kanałów RSS.
Możliwość przeglądania stron według:
tworzonej struktury drzewiastej,
listy stron
strony utworzonych i zarządzanych przez zalogowanego redaktora.
System zarządzania modułem posiada wyszukiwarkę wewnętrzną, umożliwiającą redaktorowi przeszukiwanie stron w zależności od jego uprawnień. Wyszukiwanie po: nazwa, treść, autor, data publikacji. Wyniki wyszukania są prezentowane w formie listy z możliwością ustalenia przez redaktora sposobu sortowania wyników (wg. daty, nazwy, języka, redaktora).
Możliwość szybkiego filtrowania stron utworzonych przez siebie.
Możliwość grupowego wykonywania operacji na stronach (publikowania, usuwania z publikacji, kasowania).
Administrator posiada dostęp do konfiguracji modułu umożliwiającego:
zmianę widoku prezentowanych w projekcie stron (stron kafelki, lista, tabela),
ilość kolumn w których prezentowane są strony,
limit maksymalnej liczny zajawek prezentujących strony,
rozmiar grafiki zajawkowej strony,
wyświetlanie tekstu zajawki strony,
długość tekstu zajawki,
konfiguracja układu i zawartości zajawki.

CENTRUM PRASOWE
Centrum prasowe z możliwością redakcji i publikacji aktualności przez upoważnionych redaktorów lub publikacji moderowanej.
Możliwość tworzenia struktury drzewiastej kategorii i podkategorii informacyjnych do których przypisywane są aktualności:
nazwa kategorii,
opis kategorii,
grafika domyślna dla wiadomości przypisanej do kategorii,
opis alternatywny dla grafiki,
rozmiar grafiki,
dostępność aktualności umieszczonych w kategorii dla kanału RSS,
Zarządzanie aktualnościami w formie listy z prezentacją tytułu, daty publikacji, użytkownika publikującego, statusem (robocza, publikowana, archiwalna, do publikacji, do usunięcia, odrzucona), edycją i usunięciem. Redaktor może duplikować treści wcześniejszych aktualności w celu ich przeredagowania i publikacji jako nowa aktualność. Redaktor może dokonywać operacji jednocześnie na wielu aktualnościach (usuwania, publikowania, wycofania z publikacji).
Możliwość edycji i publikacji aktualności w zakresie:
Tytuł – nazwa aktualności w menu,
Data publikacji – od – pokazuje aktualność internautom danej daty, godziny i minuty. Wybór za pomocą kalendarza lub klawiatury,
Data publikacji – do – Wybór za pomocą kalendarza lub klawiatury. Po przekroczeniu daty system oznacza aktualność jako archiwalną, wymusza jej usunięcie z InfoBoks i listy promowania.
Streszczenie aktualności – pole tekstowe, automatycznie generowany tekst wprowadzający, dotyczący zawartości aktualności. Skrót publikowany jest w zaplanowanych miejscach projektu graficznego. Tekst skrótu jest generowany automatycznie z treści aktualności i może być korygowany przez redaktora edytującego aktualność.
Zdjęcie charakterystyczne dla danej aktualności – możliwość wskazania grafiki charakterystycznej dla tworzonej aktualności, która dostosowuje się automatycznie do zaprojektowanej wielkości i jest wykorzystywana w zaplanowanych miejscach portalu (np. pełnej treści, miniaturka). System generuje automatycznie wszystkie potrzebne rozmiary grafiki z możliwością jej korekty w każdym z wygenerowanych rozmiarów. W przypadku braku grafiki prezentowana jest grafika zastępcza lub grafika charakterystyczna dla kategorii do jakiej została dodana aktualność.
Opis zdjęcia – pole tekstowe umożliwiające opisanie wprowadzonego zdjęcia. Opis prezentowany jest pod grafiką lub w polu „ALT” zgodnie z projektem graficznym.
Możliwość dodawania do aktualności dokumentów do pobrania. Opisano w dziale Informacje Ogólne.
Możliwość dodawania do aktualności galerii zdjęciowych – Opisano w dziale Informacje Ogólne.
Kategorie (wybór kilku kategorii, w których ma się ukazać dana aktualność),
Możliwość wykluczenia aktualności z wysyłki newslettera,
Możliwość oznaczenia aktualności jako szczególnie polecanej,
Możliwość opisywania aktualności za pomocą słów kluczowych – używane w wyszukiwaniu oraz META TAG,
Wartość dla znacznika title – pobierana automatycznie z treści strony lub korygowana przez redaktora,
Opis – używany w META TAG
Link bezpośredni – linkowanie bezpośrednie z menu strony do stron zewnętrznych i wewnętrznych portalu ze sposobne otwarcia okna.
Możliwość dodania indywidualnej stopki do aktualności,
Możliwość ukrycia aktualności,
Możliwość wprowadzania wewnętrznych komentarzy i uwag dostępnych dla redaktora edytującego,
Funkcja powiadamiania administratora o ostatecznym ukończeniu redakcji przez redaktora bez uprawnień do publikacji,
Okno edycyjne strony z edytorem tekstowym – zawierać powinno pole tekstowe z edytorem. Funkcje edytora opisane w dziale Informacje ogólne,
możliwość dołączania galerii,
możliwość dołączania dokumentów do pobrania.

Funkcje tego modułu umożliwiają częstą publikację dużej ilości informacji o krótkim czasie życia, istnieje powiązanie treści z modułem newsletter.

Moduł aktualności umożliwia kategoryzację aktualności, a po zakończeniu czasu ich życia aktualności są automatycznie archiwizowane.

Mechanizm aktualności umożliwia automatyczne generowanie historii zmian edycji aktualności z podaniem pól, które w czasie edycji były zmieniane i operacji, które wykonywał redaktor. Automatyczne wpisy generowane przez mechanizmy strony redaktor można doprecyzować dodatkowo wg własnego uznania tworząc bardzo szczegółową historię zmian.
Aktualności z Centrum Prasowego są dostępne w formie RSS dla całości lub w poszczególnych kategoriach tematycznych.

Moduł posiada indywidualną wyszukiwarkę wewnętrzna, umożliwiającą przeszukiwanie aktualności oraz archiwum aktualności zgodnie z kryteriami: tytuł, treść, data publikacji, autor, status.
Moduł posiada indywidualną wyszukiwarkę w widoku interanuty, umożliwiającą przeszukiwanie aktualności zgodnie z kryteriami:
treść, Nazwa, słowo kluczowe, fraza,
kategoria aktualności,
data publikacji od – data publikacji do.
Administrator posiada dostęp do konfiguracji modułu umożliwiającego:
zmianę widoku prezentowanych w projekcie aktualności (kafelki, lista, tabela),
ilość kolumn w których prezentowane są aktualności,
limit maksymalnej liczny zajawek prezentujących strony,
rozmiar grafiki zajawkowej strony,
wyświetlanie tekstu zajawki strony,
długość tekstu zajawki,
konfiguracja układu i zawartości zajawki.

GALERIE ZDJĘCIOWE
Moduł galerii zdjęć umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję galerii do ilości ograniczonej pojemnością zastosowanej macierzy dyskowej oraz łączenia ich z innymi treściami: stronami, aktualnościami, wydarzeniami, itp. Galeria posiada również możliwość tworzenia grupowania i wyświetlania zdjęć według określonego kryterium np. o podobnej kategorii / podkategorii, umożliwia grupowanie galerii wg nadawanych im tagów. W galerii istnieje możliwość tworzenia drzewiastej struktury kategorii i podkategorii, w których są grupowane galerie. Możliwość przypisywania galerii do jednej lub wielu kategorii i podkategorii.

Podczas tworzenia galerii automat tworzy kopie wszystkich potrzebnych rozmiarów zdjęcia potrzebnych na różnych etapach prezentacji galerii i zdjęć (miniaturka, widok pełnoekranowy, itp.) z możliwością ich korekty przez redaktora.
Redaktor może przeglądać wszystkie galerie lub jedynie utworzone przez siebie w zależności od uprawnień. Moduł posiada indywidualną wyszukiwarkę wewnętrzna umożliwiającą szukanie galerii po: tytule, kategorii, czasie publikacji, statusie.

Galeria posiada możliwość przeglądania galerii i zdjęć przez redaktora wg struktury lub listy galerii.

Redaktor posiada dostęp jedynie do własnych galerii. Redaktor moderujący posiada dostęp do galerii innych redaktorów.

Moduł tworzenia galerii posiada wyszukiwarkę wewnętrzną, która umożliwia znajdowanie galerii przy użyciu filtrów (tytuł, kategoria, autor, data publikacji).
Redaktor może dokonywać operacji jednocześnie na wielu galeriach (usuwania, publikowania, wycofania z publikacji).
Możliwość dodania indywidualnej stopki do galerii.
Moduł posiada rejestr i historię zmian.

Funkcjonalności:
Możliwość tworzenia galerii i opisywania ich za pomocą:
nazwa galerii,
przynależności do kategorii / podkategorii zdjęciowej,
data publikacji od,
data publikacji do,
opisu galerii,
autor
dodawanie zdjęć metodą przeciągnij i upuść wiele,
wyboru zdjęcia charakterystycznego dla galerii (jeden z listy wprowadzonych do zdjęć galerii).

Możliwość dodania zdjęć do galerii metodą przeciągnij i upuść, po której następuje kopiowanie zdjęć na serwer i generowanie wszystkich potrzebnych rozmiarów. Po dodaniu zdjęć redaktor może w prosty sposób – metodą przeciągnij i upuść – ustalić kolejności zdjęć w galerii. Tytuły dodawanych zdjęć pobierane są z nazwy zdjęcia lub numerowane kolejno w zależności od ustawień w konfiguracji galerii. Po dodaniu zdjęć redaktor może doprecyzować i edytować tytuły oraz opisy zdjęć.

Dodawanie zdjęć do galerii i opisywanie ich za pomocą:
Tytułu zdjęcia,
Zdjęcia, grafiki,
Opisu zdjęcia,
Opisu alternatywnego,
Skrótu opisu.
Opisu zdjęć.
Kolejności zdjęcia w galerii,
Wprowadzane do galerii zdjęcia są przygotowywane automatycznie we wszystkich potrzebnych w galerii wielkościach z możliwością ich korekty przez redaktora.

System posiada możliwość grupowania galerii w celu odpowiedniej prezentacji tematycznej galerii od strony internauty.

Galerie w widoku internauty posiadają funkcję pokazu slajdów w galerii lub przeglądania kolejno zdjęć.
Utworzone galerie można wykorzystać bezpośrednio w redagowanych treściach tekstowych. Redaktor ma możliwość użycia galerii i jej prezentacji w publikowanych treściach w kilku wariantach rozplanowania:
ściana – grafiki pionowe i poziome automatycznie dostosowują się do miejsca jakie jest przeznaczone na galerię.
pokaz slajdów – jedna duża grafika z miniaturami, umożliwiające przeglądanie zdjęć w galerii bez konieczności ich powiększania.
kafelki – zdjęcia galerii generują się w treści w jednolitej postaci (np. kwadratów).
Redaktor wstawiający galerię do treści ma możliwość zmiany ustawień domyślnych dla: wielkości miniatur, wycentrowania galerii w treści, załączania lub nie tytułu galerii, tytułów zdjęć, czasu prezentacji zdjęć w pokazie.
Galeria posiada zakładkę konfiguracyjną, umożliwiająca administratorowi ustawianie parametrów (wielkości) generowanych zdjęć w tworzonych galeriach i potrzebnych miniaturach.

Konfiguracja elementu galerii umożliwia:
ustalenie maksymalnej szerokości i wysokości importowanych zdjęć galerii w maksymalnym powiększeniu,
wielkości wszystkich generowanych rodzajów wielkości zdjęcia.
wielkość obrazka który będzie prezentowany w zajawce galerii powiązanej z aktualnością,
ustalanie szerokości marginesu ramki w zdjęciu podczas jego prezentacji,
wybór koloru tła galerii pod zdjęciem, szerokości i koloru ramki zdjęć,
sposób nazewnictwa importowanych zdjęć (nazwy plików, numeracja),
domyślna prezentacja zdjęć w galeriach,
domyślny widok galerii dla internauty (kafelki, lista, tabela),
liczba kolumn prezentacji galerii,
limit galerii na jednej stronie,
rozmiar grafik zajawkowych galerii,
czy pokazywać tekst zajawek galerii,
długość tekstu zajawek,
konfiguracja układu i zawartości zajawki galerii.

INFOBOX
Opcja prezentowania animacji z najważniejszych treści z modułów (aktualności, strony, galerie, multimedia, wydarzenia, informator) w postaci zdjęcia i skróconego opisu w zaplanowanym miejscu strony głównej portalu. Treści w InfoBoks są prezentowane w sposób animowany co kilka sekund slajd. Animacja zatrzymuje się gdy pojawia się nad nią kursor. Można przyśpieszyć tempo pojawiania się slajdów przy użyciu strzałek (lewo / prawo). Oznaczone przez redaktora treści, prezentowane będą są w InfoBoks w formie zdjęcia, tytułu i opisu i linku do pełnej treści. Ilość aktualności we InfoBoks ograniczona jest do ilości miejsca w projekcie. Po zmianie statusu treści na archiwalna , informacja jest usuwana z zawartości InfoBoksa. Możliwość ustalania kolejności treści w InfoBoksie metodą przeciągnij i upuść. Możliwość zarządzania zawartością InforBoksa.

MODUŁ BANEROWY
Moduł banerowy z możliwością samodzielnego zarządzania banerami w zaplanowanych miejscach portalu. Moduł posiada mechanizmy umożliwiające samodzielne zarządzanie publikowanymi w portalu banerami informacyjnymi (wydarzenia miejskie, festiwale, festyny, itp.). Umożliwia kontrolowaną publikację banerów wg ustalonych przez administratora kryteriów i kombinacji. Umożliwia monitorowanie danych o prezentowanych banerach (czas, liczba wyświetleń, kliknięć, itp.).

Moduł umożliwia publikowanie informacji oraz monitorowanie jej prezentacji. Jako banera w systemie banerowym redaktor może użyć następujących typów obiektu:
pliku graficznego (gif, jpg, png, bmp),
ankiety / sondy,
kodu html z innego systemu lub aplikacji.

Funkcjonalności w przypadku banera dla pliku graficznego:
Dodawanie i edycja banera,
Wybór miejsca wyświetlania banera na stronie (według ustalonych w projekcie graficznym miejsc banerowych),
Zarządzanie banerem (wybór banera),
Nazwa banera / opis alternatywny
opis dodatkowy,
Plik banera
Adres odnośnika,
Wybór sposobu wyświetlania strony, do której prowadzi baner (nowe okno/to samo okno),
Data publikacji od-do,
Godziny wyświetlania banera od – do,
Limit ilość kliknięć,
Maksymalna ilość wyświetleń,
Ukrycie banera,
Informacja o ustawieniach banerów w formie tabelarycznej.

W przypadku innych typów obiektów pola formularza są dostosowane do jego charakteru.

Baner może być publikowany globalnie dla całego systemu (w tym samym miejscu) lub indywidualnie dla modułów (np. tylko w Centrum Prasowym). Istnieje możliwość tworzenia grup banerów, dodawania banerów do grupy która jest publikowana w jednym miejscu. Banery w tym samym miejscu jednej grupy posiadają możliwość rotacji i ustawienia jej rodzaju (np. kolejno, losowo).

Dodawanie grup banerów:
Nazwa grupy,
Wybór pozycji na stronie,
Dodaj grupę.

Edycja grupy banerów:
przypisz plik do grupy (wybór banera, który ma być w danej grupie),
ustawienie kolejności wyświetlania danej grupy banerów,
dodaj baner do grupy,
informacje o banerach danej grupy (liczba wyświetleń i kliknięć, maksymalna liczba wyświetleń i kliknięć),
usunięcie wybranego banera z grupy,
info o metodach wyświetlania banerów,
info o właściwościach grupy,
możliwość zmiany wyświetlanego banera na inny z danej grupy,
ustawienie standardu wyświetlanego banera (wyświetlanie losowe, wyświetlanie kolejno, tylko jeden wybrany baner),

Przegląd statystyk dla danego banera:
Ilość wszystkich wyświetleń,
Ilość wszystkich kliknięć.
Projekt graficzny zakłada różnorodność form prezentacji banera: bener w polu banerowym, banery animowane i zmieniające się w czasie, banery wysuwane z boku strony internetowej, banery wyskakujące pup-up.
W tabeli z listą możliwych pól banerowych w rozplanowaniu znajduje się informacja o sugerowanych wielkościach banerów dla każdego z zaplanowanych miejsc.
System banerowy zawiera możliwość zarządzania polem banerowym nagłówka strony z możliwością wstawiania banerów i określeniem kilku sposobów animacji i jej czasu w nagłówku.

Wróć do oferty