STRONA INSTYTUCJI KULTURY ZGODNA Z WCAG

Skrót 5:19 min. – „Strony dla Kultury” – klip

Zaufali nam

+ Ponad kilkadziesiąt portali i multiportali instytucji kultury

Proponujemy zastosowanie PLATFORMY GOV CMS, która ułatwia prezentację i odnalezienie oferty kulturalnej miasta lub regionu. Strony instytucji kultury, nawet jeśli są atrakcyjne graficznie to nie posiadają funkcjonalnych narzędzi zarządzania nimi. Standardowe systemu CMS nie pozwalają na przejrzystą prezentację danych o wydarzeniach. Praca redakcyjna jest bardzo skomplikowana a wprowadzenie harmonogramu na cały sezon graniczny z cudem. 

PLATFORMA GOV CMS łączy najnowsze możliwości informatyczne w dziedzinie projektowania stron internetowych oraz praktyczne wytyczne osób zajmujących się przez lata promocją kultury. Zastosowanie opracowanego modelu, umożliwia wszystkim instytucjom / jednostkom kultury na prowadzenie swoich niezależnych stron i dodatkowo integrowanie informacji na stronie zbiorczej. 

Każda instytucja / jednostka / dział kultury prowadzi samodzielnie własną stronę internetową pod własnym adresem. Publikowane informacje mogą automatycznie lub w sposób moderowany pojawiać się na stronie zbiorczej.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

  • Integracja treści z różnych instytucji w jednym miejscu podana w nowoczesny i czytelny sposób. Integracja informacji odbywa się w sposób automatyczny lub moderowany.
  • Mechanizmy zarządzania wydarzeniami uwzględniają różną specyfikę instytucji kultury (teatry, kina, domy kultury, świetlice).
  • Oferta kulturalna prezentowana jest w różnych przekrojach (miejsca, tematyka, wiek, stopień zaawansowania),
  • W łatwy sposób możliwe jest generowanie niestandardowych harmonogramów dla wydarzeń cyklicznych.
  • możliwość dostosowania widoku zestawień wydarzeń do preferencji odbiorcy: widok graficzny lub tabelaryczny
  • możliwość generowania zestawień i broszur (tematycznych lub czasowych).
  • system jest skalowalny i
    umożliwia włączenie nowych instytucji do projektu.

W RAMACH REALIZACJI INTEGRATORA KULTURY OFERUJEMY MODUŁY I USŁUGI:

ANALIZA POTRZEB / OPRACOWANIE DOKUMENTACJI / HARMONOGRAM

Obejmuje ustalenie potrzeb i opracowanie szczegółowej dokumentacji modułów PLATFORMY GOV CMS.

PROFESJONALNY PROJEKT GRAFICZNY / KLIKALNA MAKIETA

Opracowanie i realizacja projektu graficznego.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI TECHNLOGICZICZNYMI I PRAWNYMI

Zgodność z obowiązującymi standardami, technologią i prawem.

DOSTĘPNOŚĆ / WCAG 2.1 AA / CERTYFIKAT

Elementy i funkcje dla osób niepełnosprawnych. Certyfikat zgodności.

RODO / DEKLARACJE

Zarządzanie wzorami dokumentów i deklaracjami.

ADMINISTRACJA DOSTĘPEM / ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Zakładanie kont redakcyjnych, ustalanie zakresu dostępu i uprawnień.

PORTAL E-GOV CMS

Samodzielne tworzenie i administrowanie strukturą stron i podstron oraz wypełnianie ich treścią.

CENTRUM PRASOWE / RSS

Publikacja bieżących wiadomości kategoryzowanych samodzielnie w tworzone działy: aktualności, ogłoszenia, komunikaty itp.

GALERIE ZDJĘCIOWE

Tworzenie i kategoryzowanie galerii. Jednoczesne dodawanie wieluset zdjęć. Automatyczna optymalizacja grafik.

INFOBOX

Animacja generowana automatycznie z wybranych i ważnych informacji.

MODUŁ BANEROWY I KREATOR NAGŁÓWKA

Wprowadzanie na stronę elementów graficznych (banerów, ankiet, kodu HTML itp.). Ustalanie czasu i sposobu ich publikacji.

INFOBAR / NEWSBAR

Animowany pasek informacyjny działający w kilku trybach, akcentujący ważne informacje lub komunikaty.

FORMULARZE KONTAKTU

Mechanizm do tworzenia formularzy umożliwiających komunikowanie się internautom z redakcją, kierownictwem, wydziałami, służbami itp.

STATYSTYKI / ANALIZA RUCHU

Rozbudowany system monitorujący aktywność internautów. Graficznie i tabelarycznie prezentujący informacje o odwiedzinach strony.

WERJSE JĘZYKOWE / MODUŁ AUTOMATYCZNEGO TŁUMACZA

Automatycznie tłumaczy teksty na ponad 100 języków. Inteligentnie rozpoznaje nazwy własne, nazwiska, miejscowości, uczy się przez informacje od społeczności internetowej. Możliwość wstawiania wykluczeń tłumaczenia. Możliwość uruchomienia wersji językowych publikowanych przez redaktorów.

RESPONSYWNOŚĆ (RWD)

Strona dostępna dla wszystkich urządzeń.

WYMIANA DANYCH Z PORTALAMI SPOŁECZNOSCIOWYMI

Automatyczne przygotowanie treści na profile do portali społecznościowych.

KALENDARZ WYDARZEŃ / KULTURALNY

Baza oferty kulturalnej, wydarzeń, festiwali itp. Wydarzenia kategoryzowane, lokalizowane i opisywane, schematy powtórzeń.

POWIADOMIENIA PUSH / APLIKACJA PWA - ANDROID, iOS, WINDOWS.

Aplikacja na urządzenia mobilne i desktop z możliwością komunikacji z internautami.

MODUŁ MULTIMEDIALNY

Samodzielne publikowanie dużych ilości materiału wideo i audio. Wymiana z portalami społecznościowymi.

NEWSLETTER / SUBSKRYBCJA

Zamawianie usługi wysyłki profilowanych informacji na skrzynkę pocztową.

KSIĄŻKA TELEADRESOWA

Baza informacji adresowych urzędu dostępna dla internautów lub użytkowników intranetu. Opisuje także zakresy odpowiedzialności lub rodzaje załatwianych spraw.

MODUŁ ANKIETY / SONDY

Tworzenie ankiet / sond służące do zbierania danych. Podsumowania statystyczne. Ankiety możliwe do wprowadzenia w treściach lub rozplanowaniu strony.

ELEKTRONICZNE FORULARZE I DOKUMENTY / ZBIERANIE I ANALIZOWANIE DANYCH

Łatwe tworzenie elektronicznych i zaawansowanych formularzy i dokumentów. Graficzna i statystyczna analiza zbieranych danych. Samodzielne umieszczanie i drukowanie danych na oryginalnych wzorach / szablonach. Analiza danych.

E-PUBLIKACJE / FLIPBOOK

Udostępniany zbiór wydawnictw elektronicznych. Możliwość pobierania i przeglądania konwertowanych na formę elektroniczną wszelakich dokumentów i materiałów informacyjnych.

WERSJA ŻAŁOBNA

Włącza stronę trybie szarości. Wszystkie grafiki oraz style prezentowane są w zmodyfikowanej wersji. Moduł w zadanym czasie automatyczne włącza się i wyłącza.

SMSINFO / PAKIET SMS

Moduł wysyłający komunikaty, ostrzeżenia, zapowiedzi ważnych wydarzeń przy pomocy SMS. Tworzenie własnych szablonów komunikatów. Wysyłanie informacji do wybranych grup odbiorców.

MODUŁ KOMENTARZY / ZADAJ PYTANIE

Umożliwia włączenie formularza wypowiedzi / opinii. Opinie mogą są moderowane.

MULTISITES / PODPORTALE

Tworzenie nowych stron internetowych działających pod samodzielnymi adresami. Wymiana (automatyczna / moderowana) informacji między stronami.

MODUŁ STYLE WŁASNE

Style własne pozwala administratorowi na samodzielne wprowadzanie zmian wyglądu portalu za pomocą arkuszy stylów.

WERSJA OKAZJONALNE

Za pomocą modułu można włączyć zmieniony wygląd strony internetowej na okazjonalny.

KREATOR UKŁADU

Moduł umożliwia samodzielną zmianę rozmieszczenia elementów w poszczególnych widokach portalu oraz ich konfigurację.

PRZYJAZNE LINKI / ALIASY

Możliwość własnych adresów / aliasów.

GENERATOR QR KODÓW

Umożliwia automatyczne generowanie kodów QR i umieszczanie ich w zaplanowanych miejscach.

WERYFIKATOR LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pozwala sprawdzanie poprawności umieszczonych adresów internetowych.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

Strona internetowa spełniająca wymogi Biuletyn informacji Publicznej (BIP).

MIGRACJA DANYCH

Przeniesienie uzgodnionych danych z aktualnej strony internetowej.

WYKONANIE KOPII ARCHIWALNEJ STRONY

Wykonanie kopii aktualnej strony w formie statycznego archiwum (.html).

SZKOLENIE REDAKCYJNE

Przeprowadzenie szkolenia dla wybranej grupy redakcyjnej oraz administratorów z zasad zarządzania i publikacji informacji.

SZKOLENIE WCAG

Przeprowadzenie szkolenia dla wybranej grupy redakcyjnej oraz administratorów z zasad redakcji zgodnie z wytycznymi WCAG.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przekazanie instrukcji opisującej poszczególne funkcje w modułach.

GWARANCJA

Gwarancja w ustalonym okresie na wykonane usługi.

POMOC / OBSŁUGA TECHNICZNA

Realizacja zgłoszeń i i usterek.

WSPARCIE REDAKCYJNE

Możliwość konsultacji i pomocy redakcyjnej (email /telefon / pulpit).

HOSTING WWW I POCZTA EMAIL

Uruchomienie i nadzór na serwerem internetowym bez limitów sesji.

INSTALACJA PROJEKTU NA SERWERZE ZAMAWIAJĄCEGO.

Zainstalowanie i konfiguracja projektu na wskazanym serwerze.

PLATFORMA GOV CMS DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŻORACH

Miejski Ośrodek Kultury jako wiodąca instytucja kultury zleciła zastosowanie PLATFORMY GOV CMS dla miasta Żory. Do projektu zostały włączone także inne jednostki odpowiedzialne za promocję i organizacje życia kulturalnego w mieście: Domu Kultury, Kina „Na Starówce”, kluby Rebus i Wisus, Studia Działań Artystycznych i Studia Tańca Step Art. Podczas uruchomienia PLATFORMY GOV CMS w bazie widniało blisko 200 różnorodnych propozycji kulturalnych. Co przełożyło się na prawie 8 000 wydarzeń skierowanych w sezonie dla mieszkańców. INTEGRATOR KULTURY jest sukcesywnie rozbudowywany dzięki współpracy wielu grup zainteresowań, które uzyskały odpowiednie narzędzia do promocji oferty oraz informacji kulturalnych w mieści. Najlepszą rekomendacją są efekty naszej pracy zapraszamy na adres http://mok.zory.pl

a1

STRONĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŻORACH WYKONANO W SYSTEMIE MULTIPORTALU – INTEGRUJE INFORMACJE Z WIELU DOMÓW KULTURY I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ PROWADZĄCYCH WŁANE NIEZALEŻNE STRONY

Chcesz poznać szczegóły ?

Proponujemy niezobowiązującą prezentację online, na którym pokażemy metodologię naszych wdrożeń, które w systemie MultiPortali realizujemy już ponad 5 lat. Prezentacja umożliwi zapoznanie się gotowymi projektami i wieloma rozwiązanymi problemami (uprawnienia redakcyjne, uprawnienia do zasobów, sposoby moderacji i kierunki przepływu informacji). Rozmowa umożliwi poznanie Państwa potrzeb i zaproponowanie najlepiej dopasowanego zakresu specyfikacji.

PLATFORMA GOV CMS DLA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MIELCU INTEGRUJE INFORMACJE Z KILKU PLACÓWEK

a1

Projekty graficzne realizujemy z wykorzystaniem

makiet wzorcowych lub opracowujemy od podstaw.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wersją DEMO.

Testuj i porównuj zanim zdecydujesz.